root cause: Missing required inst input param

root cause: java.lang.Exception: Missing required inst input param

flowExecutionException:Exception thrown executing [AnnotatedAction@6675921d targetAction = [EvaluateAction@3cf08523 expression = subscriptionController.initializeModel(inst, subscriptionService), resultExpression = flowScope.subscriptionModel], attributes = map[[empty]]] in state 'null' of flow 'aanmelden' -- action execution attributes were 'map[[empty]]'

ROC Digitaal aanmelden

Onze systemen zijn wegens onderhoud tijdelijk niet bereikbaar

Wij vragen U vriendelijk het op een later moment nog eens te proberen.
Onze excuses.